Piala (Ascidium) dan Gelembung (Utriculus)

Posted by Nursaptia Purwa Asmara on Thursday, March 12, 2015 with No comments
Beberapa jenis tumbuhan memperlihatkan alat-alat yang bentuknya dapat menyerupai piala atau gelembung. Alat-alat tersebut biasanya merupakan metamorfosis daun atau bagian daun dan lazimnya bagi tumbuhan yang memilikinya digunakan untuk menangkap serangga, Jadi alat ini terdapat pada tumbuhan pemakan serangga (insectivora).

Piala (ascidium)

Piala (ascidium) biasanya merupakan ujung daun yang diubah menjadi badan menyerupai piala yang lengkap dengan tutupnya. Pada tepi piala terdapat kelenjar madu untuk menarik serangga, dan jika serangga sampai tergelincir masuk ke dalam piala, serangga tersebut akan dicerna oleh suatu enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat pada dinding sebelah dalam piala, sehingga dapat dicerna dan diserap untuk kepentingan kehidupan tumbuhan. Piala antara lain terdapat pada Kantong Semar (Nepenthes ampullaria Jack.).
Gelembung (utriculus)

Gelembung (utriculus) merupakan semacam bubu yang berfungsi untuk menangkap serangga kecil yang hidup dalam air. Gelembung terdapat pada tumbuhan pemakan serangga (insectivora) yang hidup di air. Misalnya pada Rumput Gelembung (Utricularia flexuosa Vahl.).